De coronacrisis en de bijhorende gezondheidsmaatregelen hebben ervoor gezorg dat heel wat sectoren langdurig moesten sluiten en veel werknemers hun job tijdelijk niet meer konden uitoefenen. Velen van hen hebben zwarte sneeuw gezien. Onze federale regering heeft dan ook alles in het werk gesteld om deze werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zo goed mogelijk te ondersteunen in deze ongeziene omstandigheden. Een van deze steunmaatregelen was het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Onlangs kwam er echter aan het licht dat er ook misbruik wordt gemaakt van deze steunmaatregelen. Eerder riep ik de bevoegde ministers al op om dit misbruik streng aan te pakken. Ik vroeg de minister naar de stand van zaken over de terugvordering van de onterecht toegekende steun. 

Zij die het verdienen steun te krijgen, moeten we deze geven. Solidariteit onder elkaar is belangrijk, maar er misbruik van maken moet streng aangepakt worden. Sinds het begin van de crisis zijn er daarom drie controlelijnen voor de tijdelijke crisismaatregelen: een controle in de eerste lijn door de socialeverzekeringsfondsen, een controle in de tweede lijn door de audit van de SVF van het RSVZ en een controle in de derde lijn door de directie Eerlijke Concurrentie (ECL) van het RSVZ. Lees hier meer over de verschillende controleprocedures. In antwoord op mijn vragen gaf de minister volgende cijfers vrij. 
 
Sinds het begin van de coronacrisis werd er in totaal 5,2 miljard coronasteun toegekend aan bedrijven en particulieren. Tot hiertoe werd er zo'n 171 miljoen euro steun teruggevorderd (125 miljoen euro in 2020; 46 miljoen euro in 2021). Dit kan zijn door misbruik of fraude maar het kan ook andere redenen hebben. 
 
In totaal heeft de Directie Eerlijke Concurrentie van RSVZ 8.165 onderzoeken gelinkt met crisismaatregelen opgestart, waarvan 3.912 onderzoeken reeds werden afgerond. 1.454 onderzoeken hiervan kregen een verder gevolg.
 
Wat betreft sancties werden er 79 administratieve boetes van 500 tot 2.000 euro opgelegd bij vermoeden van fraude bij de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) heeft in 257 dossiers gelinkt aan de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht samengewerkt met het arbeidsauditoraat. 146 dossiers zijn lopende en 111 onderzoeken zijn inmiddels afgesloten. Een aantal van deze dossiers zijn dus behandeld door het Gerecht.