Al meer dan een jaar bevinden we ons in een ongeziene gezondheidscrisis met een langdurige sluiting van heel wat sectoren en veel werknemers die hun job tijdelijk niet meer kunnen uitoefenen tot gevolg. Onze federale regering stelt alles in het werk om deze werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zo goed mogelijk te ondersteunen in deze ongeziene omstandigheden. Onlangs kwam er echter aan het licht dat er ook misbruik wordt gemaakt van de coronasteunmaatregelen. Heel wat coronasteun aan bedrijven, zelfstandigen en werknemers zou namelijk ten onrechte zijn toegekend. Ik drong er bij de bevoegde ministers op aan om extra maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen en beter op te sporen.

Zowel de arbeidsauditeurs als de RVA trokken de afgelopen weken aan de alarmbel. Heel wat bedrijven en werknemers zouden proberen onterecht voordeel te halen uit de coronasteunmaatregelen. Het gaat hierbij onder meer over het frauderen met het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid Zo zouden bepaalde zelfstandigen hebben aangegeven dat hun zaak gesloten was terwijl ze in realiteit doorwerkten om zo deze uitkering te kunnen ontvangen. Ook zijn er werknemers die thuiswerkten tijdens de coronacrisis maar door hun werkgever als tijdelijk werkloos zijn opgegeven om onterecht uitkeringen te ontvangen. Sommig werknemers worden zo ook gedwongen om deel uit te maken van dat misbruik.

Ik riep de minister van Werk en de minister van Zelfstandigen op om bijkomende maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Zo stelde ik voor om terug te keren naar het gewone systeem van tijdelijke werkloosheid. In normale omstandigheden is de werkgever verplicht om de tijdelijke werkloosheid van een werknemer op de eerste dag aan te geven en dan aan het einde van de maand het effectieve aantal dagen te bevestigen. Door het vereenvoudigd stelsel dienen werkgevers pas op het einde van de maand de dagen van tijdelijke werkloosheid van hun werknemers door te geven. De voorafgaandelijke aangifte werd tijdelijk geschrapt omwille van de massale toevloed van aanvraagdossiers. Nu het aantal aanvragen van tijdelijke werkloosheid zijn verminderd, kunnen we terug keren naar het normale systeem zodat er meer misbruiken kunnen eenvoudiger voorkomen kunnen worden.

Lees hier mijn tussenkomst (p.16).