Tijdens de Commissie Sociale Zaken en Werk streed half januari opnieuw tegen menstruatiearmoede en voor flexibelere mantelzorg. Nu de adviezen van o.a. Vrouwenraad, BruZelle en Gezinsbond binnen zijn, is het tijd om mijn amendementen op tafel te leggen. 

 

Een volgende stap in twee belangrijke dossiers is gezet: mijn resolutie rond menstruatiearmoede en mijn wetsvoorstel rond verbetering mantelzorg. Voor die laatste wil ik vooral een flexibelere regeling voor de mantelzorger. Zo vraag ik om mantelzorg te kunnen opnemen in weken i.p.v. maanden. En om de erkenning van mantelzorger over twee jaar te laten lopen, zodat je niet na een jaar weer door een administratieve mallenmolen hoeft. Ook vraag ik om mantelzorg toe te staan als de persoon voor wie je zorgt enkele dagen per week in een residentiële instelling verblijft. 

Wat mijn resolutie rond menstruatiearmoede betreft vraag ik extra middelen voor de OCMW's via aanvullende steun  en apothekers om menstruatiemiddelen te voorzien. En hef alsjeblieft geen taksen meer op menstruatieproducten. Ook is er behoefte aan een grootschaliger onderzoek naar bijvoorbeeld het verband tussen het verstrekken van menstruatieproducten en een daling van het verzuim op school of werk. Bovendien zie ik een noodzaak aan sensibilisering en educatie rondom menstruatiearmoede, met duurzame en langdurige projecten. En tot slot moeten we vooral loskomen van die menstruatieschaamte. 

De toelichting in de commissie vind je hier.
Meer lezen over menstruatiearmoede en over mantelzorg.