Wie voor een ziek of hoogbejaard familielid wil zorgen en erkend is als mantelzorger, kan betaald mantelzorgverlof opnemen voor een periode van maximum drie maanden. Weinigen nemen dit verlof op. Ik pleit in mijn wetsvoorstel voor meer flexibiliteit en bekendheid rond dit verlof. Mantelzorgers moeten meer keuzevrijheid en mogelijkheden krijgen om hun werk te combineren met de zorg voor een dierbare. Ook wil ik het aantal maanden mantelzorgverlof per zorgbehoevende naar maximum zes maanden uitbreiden in plaats van de huidige drie maanden

 

Met Katrien Schryvers pleit ik voor een betere bekendmaking van het mantelzorgverlof. Het opnemen van mantelzorg is een waardevol engagement. Het draagt onmiskenbaar bij tot het verhogen van het welzijn van de mantelzorgers, de zorgbehoevenden en de hele samenleving.  Werkgevers moeten meer inspanningen doen om hun personeel te informeren over deze verlofmogelijkheid.

 

Mantelzorgverlof moet ook in weken opgenomen kunnen worden en niet alleen in maanden. Bovendien wil ik het aantal maanden mantelzorgverlof naar maximum zes maanden per zorgbehoevende uitbreiden in plaats van drie maanden. Deze flexibilisering zorgt ervoor dat mantelzorgers meer mogelijkheden hebben. Ook de zware administratieve lasten die bij de aanvraag tot erkenning als mantelzorger komen kijken, moeten omlaag. Mantelzorgers kunnen hun tijd nuttiger besteden.

 

Lees hier mijn krantenartikel in De Zondag.