Internet, gsm en telefonie zijn net als energie en water basisbehoeften geworden. Bepaalde ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking kunnen vandaag een beroep doen op een sociaal tarief telecom dat hen toelaat om betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. De voorwaarden waaraan personen met een handicap moeten voldoen om een sociaal tarief te krijgen, zijn erg complex. Na meermaals aan te dringen, zal minister De Sutter de voorwaarden hervormen zodat alle personen met een erkende handicap automatisch een sociaal tarief telecom kunnen krijgen. 

Goed nieuws voor personen met een handicap! Iedereen die geniet van een verhoogde tegemoetkoming zal voortaan kunnen rekenen op een sociaal tarief voor hun telefonie, internet en gsm. Voorheen moesten personen met een erkende handicap ook nog voldoen aan drie bijkomende voorwaarden waaronder over een bruto jaarinkomen beschikken dat lager is dan 19.957,16 EUR (vermeerderd met 3.536,95 EUR per bijkomend gezinslid). Met deze voorwaarden wordt dus komaf gemaakt.

Bovendien zullen personen met een handicap dit verlaagde tarief niet langer zelf moeten aanvragen maar krijgen ze dit automatisch toegekend. Samen met collega-Volksvertegenwoordiger Jef Van Den Bergh dienden we een voorstel in voor deze automatisering  van het sociaal tarief telecom. De automatische toekenning zorgt ervoor dat kwetsbare gezinnen vlotter toegang krijgen tot dit sociaal tarief. Vandaag verloopt de toekenning van deze rechten inefficiënt door de tijdrovende verwerking van aanvragen. Het zorgt voor administratieve last voor alle betrokkenen. 

Op mijn pleidooi om het verlaagde tarief ook mogelijk te maken voor mobiele diensten, antwoordde de minister dat dit wordt ingevoerd voor een beperkte groep. Mensen met een zintuigelijke beperking (blind- en doofheid) kunnen ook een lager tarief krijgen voor mobiele diensten zoals mobiel internet. 

Ik riep minister De Sutter dan ook op om dit zo snel mogelijk te realiseren. De minister gaf aan dat haar wetsontwerp dicht bij de eindfase zit. 

Lees hier mijn eerdere vragen aan de minister.