27-04-2020

Vanaf 1 januari 2020 geniet iedereen die werkte als stagiair onder het stelsel van werkplekleren van dezelfde bescherming voor arbeidsongevallen en beroepsziektes als de andere medewerkers. De werkgevers moesten op 31 december 2019 nog lopende opleidingsovereenkomsten met een Dimona OUT afsluiten en met een Dimona IN op datum van 1 januari 2020. Er werd een overgangsperiode voorzien tot 31 maart 2020. Deze methode zorgt voor een stevige administratieve belasting op secundaire scholen en het hoger onderwijs, omdat zij zeer veel studenten en leerlingen met een stage hebben. Ik vroeg daarom aan de minister of er effectief een administratieve overlast is, of de aangifteverplichting pas vanaf volgende schooljaar definitief in werking kan gesteld worden, en of een verlenging van de overgangsperiode mogelijk is.

 Volgens de minister zijn er inderdaad problemen op het terrein. Scholen geven bijvoorbeeld aan dat zij geen ervaring hebben met het invoeren van een Dimona-aangifte. Ik ben dan ook blij dat Fedris en de RSZ gedetailleerde informatie beschikbaar stellen over de procedure én dat de overgangsperiode tot 31 december 2020 zal gelden. Zo kunnen scholen zich in regel stellen, zonder administratieve overlast.

 

Lees hier mijn vragen en het antwoord van de minister.