17-01-2020

Als zelfstandige kan je sinds 1 oktober 2015 je activiteiten tijdelijk onderbreken om de zorg voor een ernstig ziek familielid, een familielid dat palliatief is of een gehandicapt kind op je te nemen. Gedurende maximaal 12 maanden heb je als zelfstandige recht op een uitkering onder bepaalde voorwaarden. Eind oktober vroeg ik de cijfers van hoeveel zelfstandigen dat verlof de afgelopen jaren opvroegen en wat de gemiddelde duurtijd van die onderbreking is. Ik ben blij dat ik die cijfers nu gekregen heb, al zijn ze helaas voor 2019 nog niet volledig. Het is wel duidelijk dat er een stijging is van het aantal aanvragen en toekenningen de laatste jaren, behalve bij zelfstandigen die de zorg voor een gehandicapt kind opnemen. Ik vroeg de minister ook of er een officiële evaluatie werd opgemaakt van deze mogelijkheid om verlof op te nemen. Het is immers belangrijk om te kijken wat wel en niet werkt en of er nog ergens moeilijkheden zijn bij het opnemen van dit verlof. Zo’n evaluatie heeft helaas nog niet plaatsgevonden.

Lees hier mijn vraag.

Lees hier het antwoord van de minister.