Sinds 1 mei 2019 hebben ook zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht op maximaal tien dagen vaderschaps- of geboorteverlof. Hiermee is een belangrijke lacune in de wetgeving weggewerkt. Toch blijkt uit cijfers die ik heb opgevraagd dat zelfstandigen nauwelijks op de hoogte zijn van deze rechten.

Met het vaderschaps- of geboorteverlof kunnen vaders of meeouders tot vier maand na de geboorte tien volle dagen of twintig halve opnemen. De uitkering voor het vaderschapsverlof is gelijk aan de moederschapsuitkering bij moederschapsrust. Met een pasgeborene thuis is deze extra tijd altijd zeer welgekomen.

Uit cijfers die ik opvroeg aan Minister van Zelfstandigen Dennis Ducarme (MR) blijkt echter dat tot 31 maart 2020 slechts 6000 zelfstandige papa’s en meeouders gebruik hebben gemaakt van het geboorteverlof sinds de invoering op 1 mei 2019.

Vaderschaps- of geboorteverlof biedt de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren. Ook zelfstandige vaders en meeouders willen na de geboorte van hun kindje tijd doorbrengen met hun partner en hun pasgeboren baby. Toch weten nog te veel zelfstandigen die papa worden niet dat ze een aantal dagen verlof kunnen opnemen bij de geboorte van een kindje.” Nahima Lanjri

Ik pleit dan ook voor betere informatieverstrekking: “Ik vraag aan Minister van Zelfstandigen Ducarme om een informatiecampagne op te zetten, zodat we zelfstandigen in de toekomst beter op de hoogte zijn van hun rechten. Ook de sociale secretariaten moeten hierin betrokken worden.”

Uiteraard hebben ook zelfstandige moeders recht op geboorteverlof. Het gaat dan over 12 weken uitkering voor de moederschapsrust en 105 dienstencheques. Op die manier krijgen zelfstandige moeders dus in totaal 15 weken ondersteuning, net zoals werknemers die moeder worden.

08-09-2020