Borsbeek is welkom in onze stad. In de gemeenteraad pleitte ik ervoor om de mogelijke toetreding van Borsbeek tot Antwerpen, alle kansen te geven. We zijn op zich trots dat Borsbeek ons kiest, de mooiste stad van ’t land. Ze kiezen daarbij voor kansen. De kans om Borsbekenaars meer te geven dan wat nu mogelijk is. Elke verandering is moeilijk en ook een mogelijke fusie brengt heel wat gevoeligheden en onzekerheden naar voren. Het is belangrijk dat deze onzekerheden uitgeklaard worden alvorens definitieve beslissingen te nemen. Daarnaast moeten we ook kijken naar hoe we de districten in deze operatie kunnen versterken.

Onze lezing van deze fusie-intentie is niet zo zwart-wit als anderen stellen. We zijn op zich trots dat Borsbeek ons kiest, de mooiste stad van ’t land. Ze kiezen daarbij voor kansen. De kans om Borsbekenaars meer te geven dan wat nu mogelijk is. Want dat geeft het Borsbeeks bestuur eigenlijk al een tijdje aan, ze leven als bestuur tegen de armoedegrens. Er is weinig perspectief op verbetering en ze kunnen het investeringsritme en de planlast om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen niet meer dragen.

Ze hangen dus hoegenaamd niet de witte vlag uit, maar vragen steun. En dat is een moeilijke vraag, dat getuigt ook van moed. Laat ons dus dit traject dus alle kansen geven. Nu elke verandering is lastig en een fusieverhaal brengt ook heel veel gevoeligheden naar boven. We herkennen daar een heel aantal van in de andere districten, waar de eerdere schaalvergroting van de stad goeds heeft gebracht, maar waar toch ook kanttekeningen bij te maken vallen. We vroegen ons daarom op de laatste gemeenteraad af:

  • Gaat u de lessons learned uit de vorige fusiegolf meenemen in dit traject?
    • Gaat u het momentum misschien ook aangrijpen om een aantal bevoegdheden te herrijken binnen de districtsbevoegdheden? U weet dat we een felle voorstander zijn van sterke districten, dus dito besturen met uitgebreide bevoegdheden.
    • Hoe gaat u de burgers betrekken? Hoe gaat dat participatietraject er uit zien? Wie neemt daar de regie in?
  • Welke knelpunten ziet u in dit starttraject? Hoe kijkt u inderdaad bv. naar de verschillen in taxatie?
  • De grenzen van de stad komen zuidelijker liggen. Hoe gaat u onze nieuwe buurgemeenten betrekken?
    • Wat met de nazorg voor de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar Borsbeek uitstapt? We denken aan Minos, de regio van de sociale Woonmaatschappij,… .

De burgemeester gaf alvast te kennen alle gevoeligheden samen met Borsbeek verder op tafel te willen leggen. Dit gaat een langlopend traject zijn. Dit nu zo kordaat en scherp afbranden zoals andere oppositiefracties op dit moment doen, heeft weinig meerwaarde en getuigt van weinig realiteitszin. We blijven alvast strijden voor sterkere districten, met of zonder Borsbeek. Maar welkom zijn ze in ieder geval!