05-09-2018

Een stad met ambitie mag nooit uit het oog verliezen voor wie ze bestaat: haar inwoners. Elk van hen verdient een betaalbaar en kwalitatief dak boven het hoofd. Als steden zich met elkaar verbinden bereiken ze meer. Daarom wisselden CD&V lijsttrekkers van Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Mechelen, Roeselare vandaag kennis en expertise uit. Het resultaat van dit eerste stedenoverleg is een woonplan op maat van steden. Met maatregelen rond hedendaagse woonvormen, hamsterkopen en een huurgarantiefonds maken ze van hun stad een aantrekkelijk thuisstad.

De aantrekkingskracht voor steden groeit. Maar, te veel mensen moeten nog kiezen: een woning die zo duur is dat het hen in een financiële wurggreep houdt of een woning waarin basiscomfort ontbreekt. Daarom hebben we met het stedenoverleg 9 actiepunten gelanceerd. 

  1. Co-housing eenvoudiger maken. 
  2. We geven ruimte aan groene ruimte in de stad. 
  3. Hamsterkopen. De woning die je graag wil kopen huur je eerst, als je binnen een periode beslist de woning te kopen, kan je een hoog percentage van de al betaalde huur aftrekken van de aankoopsom. 
  4. Een duurzame woning met de collectieve aanleg van groendaken en dak- en gevelisolatie. 
  5. Met een rollend fonds zijn renovatiewerken betaalbaar. 
  6. Voormalige sociale woningen, die niet meer geschikt zijn voor sociale woningmaatschappijen, verkopen we met voorrang aan kopers met een beperkt aankoopbudget.
  7. We breiden onze sociale verhuurkantoren (SVK) uit tot stedelijke verhuurkantoren.
  8. Een tegenslag kan iedereen treffen op elk moment: een echtscheiding, een faillissement, medische problemen… Het stedelijk huurgarantiefonds is er voor mensen die door een moeilijke periode gaan, beperkt in de tijd kan vanuit dit fonds de achterstallige huur betaald worden. 
  9. Sociaal verhuurkantoren brengen mensen met een beperkt inkomen en eigenaars samen in de zoektocht naar een geschikte woning. Een sterke werking die we willen uitbreiden.

Voor meer info, neem een kijkje op https://www.dewegvooruitantwerpen.be/actua/grootse-steden-groeien-op-mensenmaat 

Mijn andere punten over wonen (1 van mijn 4 W's) , vind je hier http://www.nahima.be/nieuws/?taxonomy%5B%5D=53