De prijs van de arbeid werd sterk verlaagd bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap. Dit wil zeggen dat personen met een handicap meer kunnen verdienen zonder dat hun integratietegemoetkoming daalt. De integratietegemoetkoming dient om de meerkost van hun handicap die mensen ervaren te compenseren. Het is dan ook logisch dat deze niet verlaagd wanneer mensen aan de slag gaan omdat de kosten van hun handicap niet verminderen wanneer ze werken. De verlaging van de prijs van de arbeid heeft een terugwerkende kracht tot oktober 2021.

Wat betekent dit nu concreet?

De integratietegemoetkoming neemt niet meer af, zolang de beroepsinkomsten van de persoon met een handicap lager blijven dan 63.000 euro (voorheen 23.824 euro) op jaarbasis. De inkomsten die dit bedrag overschrijden, worden integraal in mindering gebracht van de tegemoetkoming.

Voor de vervangingsinkomsten van de persoon met een handicap worden de eerste 3.780 euro worden vrijgesteld.

Wat moet je zelf ondernemen om hiervan te kunnen genieten? 

Ik ontvang een gedeeltelijke integratietegemoetkoming

Je moet niets doen. Voldoe je aan de voorwaarden, dan zal DG HAN je dossier automatisch herzien en eventuele achterstallen met terugwerkende kracht uitbetalen. 

Ik ontvang geen integratietegemoetkoming

Heb je in het verleden al een aanvraag voor een integratietegemoetkoming gedaan maar werd deze afgewezen of heb je nog nooit een aanvraag gedaan? Dan moet je zelf een nieuwe aanvraag indienen. De terugwerkende kracht vanaf 1/10/2021 wordt toegepast op elke aanvraag die wordt ingediend tussen 11/3/2021 en 11/06/2022. 

Meer informatie kan je terugvinden op de website van DG HAN.