Ben je 50 jaar of ouder en hervat je je werk als loontrekkende in de privésector? Dan heb je recht op seniorvakantie. Deze seniorvakantie dient als aanvulling op je onvolledig recht op gewone betaalde vakantie. 

Elke werknemer bouwt zijn recht op jaarlijkse vakantie op naargelang het aantal gewerkte dagen in het voorgaande jaar (= het vakantiedienstjaar). Werknemers die het werk hervatten na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar, hebben dan geen recht op vier weken betaalde vakantie. De seniorvakantie biedt hier een oplossing voor. Deze werknemers krijgen voor deze seniorvakantie een bijzondere uitkering die gelijk is aan 65% van hun begrensde loon. De regeling rond seniorvakantie staat ook open voor werknemers die deeltijds werken.

Het opnemen van seniorvakantie kan alleen tijdens je tewerkstelling als werknemer en na het uitputten van de gewone betaalde vakantie. De dagen waarop men seniorvakantie wenst op te nemen dienen afgesproken te worden in overleg met de werkgever. 

Een voorbeeld. De werknemer die recht heeft op een week betaalde vakantie, kan in totaal drie weken seniorvakantie bekomen. Hij neemt in januari een week betaalde vakantie. Daarna neemt hij zijn seniorvakantie in april (2 dagen), in juli en augustus (2 weken) en in december (het overige).

Meer weten? Klik hier.