'Wil men wel een akkoord?'

07-12-2010

'CD&V wil meewerken aan alle voorstellen rond asiel en migratie. We hebben het dossier zelf op de agenda gezet. Sommige wetsontwerpen zijn helemaal rond, tot de Raad van State toe, zoals dat rond nationaliteitsverwerving. Maar er is een duidelijke wil tot samenwerking nodig. Met een starre houding komen we er niet.'

Over wie heeft u het? 

'Onder meer Bart Somers (Open VLD), die niet bereid is mee te werken aan een akkoord over gezinshereniging, hoewel we daar al twee jaar mee bezig zijn. Maar ook de N-VA moet nog bewijzen dat ze bereid is toegevingen te doen in het parlement. Ik hoor Sarah Smeyers alleen maar zeggen dat ze vasthoudt aan haar eigen voorstel. De kloof met de PS is groot, maar we moeten wel met elkaar durven spreken. Daar heb ik bij N-VA nog niet veel van gemerkt. Ik hoop dus dat ook de N-VA enig realisme aan de dag legt, anders komen we er niet.'

N-VA vraagt ook zonder regering een akkoord rond asiel, Open VLD wil het vergaderritme van de Kamer zelfs opdrijven.

'Het probleem is niet dat er geen regering is, het probleem is het wantrouwen. Als er morgen een regering is, dan moéten we een akkoord vinden. Nu is het me nog altijd niet duidelijk of men op zoek is naar een akkoord of zich enkel profileert met het oog op eventuele verkiezingen. Is dit een spel? Wij willen in elk geval echte vooruitgang.'

'Overigens zijn al verschillende maatregelen genomen, die de komende maanden effect gaan hebben. Neem de meervoudige aanvragen die Somers hekelt. De programmawet van eind 2009 beperkt die al. Dit heeft zelfs al resultaat: het aantal meervoudige aanvragen is in één jaar gedaald van 24 tot 16 procent van het totaal.'

N-VA wil dit nog verder aanscherpen.

'Laten we eerst kijken wat dit geeft, de daling gaat zich zeker nog doorzetten. We moeten ook menselijk blijven: niet iedereen heeft bij de eerste ontmoeting alle documenten bij. Daarnaast heeft de regering 100 man extra personeel ingezet, waardoor de doorlooptijd van de procedures gaat dalen en er plaats vrijkomt in de opvang. Er zijn ook 8.000 opvangplaatsen bijgekomen.'

Wat wil CD&V nog veranderen?

'Conflictpreventie en ontradingscampagnes moeten de instroom verkleinen. We willen de materiële opvang behouden in plaats van financiële steun te bieden. Samen met de PS heb ik ook een voorstel dat een einde maakt aan de dwangsommen: die moeten naar een fonds gaan, niet aan de mensen zelf gegeven worden. Ook de hotelopvang moet stoppen, want hoewel het geen lachertje is, ontstaat er een verkeerde perceptie rond.'

'Voor de uitstroom vragen we een begeleide terugkeer met coaches en gedwongen repatriëringen als het niet anders kan. Fedasil en DVZ moeten hier ook beter samenwerken. Landen die readmissieakkoorden weigeren, willen we sancties opleggen. We vragen een humaan beleid voor wie hier oprecht asiel aanvraagt, maar we zijn niet het OCMW van de hele wereld.'

'Maatregelen voor asielzoekers uit de EU, zoals N-VA vraagt, gaan het probleem niet oplossen. Het gaat amper om 600 man op een totaal van 20.000. Een lijst veilige landen, waaruit we niemand aanvaarden, is nog zoiets. Zowel het VK als Frankrijk hebben zo'n lijst en slechts één land - Ghana - komt op beide lijsten voor. Bovendien verbiedt een EU-richtlijn het gebruik van zo'n lijst.'

'Laten we onze energie niet steken in deze discussie. Het is trouwens niet alleen een kwestie van wetten, maar ook van uitvoering. Dat is een individuele verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers.'

 Uit De Standaard van 7 december 2010

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.