In elk conflict moeten we heel duidelijk aan de kant van het internationaal recht en de mensenrechten staan. Daarom steun ik het wetsvoorstel van cd&v-Kamerlid Els Van Hoof.
 
Het voorstel verbiedt handel met gebieden waar het internationaal humanitair recht geschonden wordt. Concreet gaat het over het onrechtmatige toe-eigening van land, het vernielen van eigendommen in bezette gebieden en het ontwikkelen van commerciële activiteiten zonder toestemming van het bezette volk.
De indiening kan niet los gezien worden van de gebeurtenissen in de Palestijnse gebieden en Israël. We hopen dat andere Europese landen ons volgen, en uiteindelijk ook het Europees handelsbeleid in zijn totaliteit veel meer afgestemd wordt op respect voor fundamentele rechten.
 
Lees hier meer.