Werk en gezin beter combineren

30-05-2012

30-05-2012

De grote vakantie staat voor de deur. Vele ouders zijn nog op zoek naar zomeractiviteiten voor hun kinderen: Chirokampen, speelpleinen, uitstapjes met de grootouders,… Natuurlijk willen wij, als ouder, ook graag samen met onze kinderen genieten. De combinatie werk en gezin wordt er niet gemakkelijker op in de vakantieperiode! Gelukkig is er goed nieuws i.v.m. het ouderschapsverlof. Wij hadden een interview met CD&V kamerlid Nahima Lanjri, sinds lang voorvechtster van de uitbreiding van het verlof. Wat houdt de uitbreiding van het ouderschapsverlof juist in?

Momenteel kan elke werknemer 3 maanden ouderschapsverlof opnemen. In maart keurde de regering de verlenging van het ouderschapsverlof met één maand goed.  Het KB ter zake liet nog even op zich wachten, maar vanaf 1 juni zal men effectief de extra maand ouderschapsverlof kunnen aanvragen.

Wie kan ouderschapsverlof aanvragen?

Alle werknemers met kinderen tot 12 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Zowel mama’s als papa’s hebben er recht op. Voor een gezin met 2 werkende ouders, komt dit dus neer op 8 maanden.  Je kan het verlof opnemen onder de vorm van een voltijdse (4 maanden), halftijdse (8 maanden) of 1/5de- (20 maanden) formule.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Voor de drie eerste maanden krijgen alle werknemers van de RVA een maandelijkse uitkering van 693,20 EUR voor een voltijdse onderbreking.  De vierde maand wordt echter enkel vergoed voor kinderen die na 8 maart 2012 zijn geboren of geadopteerd. Ik had dit liever anders gezien, maar de budgettaire situatie dwong ons ertoe deze beslissing te nemen. Ik hoop dat er binnenkort terug meer financiële ademruimte komt, zodat we ook de vierde maand voor iedereen kunnen vergoeden.

Hoe moet je ouderschapsverlof aanvragen?

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan wel een kortere termijn aanvaarden.

Kan je er ook voor kiezen om elke week op woensdagnamiddag thuis te zijn?

Voorlopig is dit onmogelijk. De formule 1/5de betekent dat je één hele dag per week thuis kan blijven gedurende 20 maanden. Omdat er veel vraag is naar flexibiliteit, diende ik een wetsvoorstel in om een vierde opnamemodaliteit in te voeren nl. 30 maanden onder de vorm van 1/10de. Dit maakt het mogelijk om bv. een halve dag per week op te nemen of om de twee weken een hele dag. Deze laatste optie is vooral interessant voor ouders die gebruik maken van een co-ouderschapsregeling waarbij ze slechts om de twee weken hun kinderen bij zich hebben. Wij hopen ook  dat deze nieuwe opnamemogelijkheid 1/10de nog meer vaders zal overtuigen om ouderschapsverlof op te nemen. Een halve dag per week afwezig zijn, heeft immers minder impact op je werkzaamheden.

Het is wel belangrijk dat deze opnamemodaliteit enkel kan op vraag van de werknemer en mits goedkeuring door de werkgever. Iedereen begrijpt dat het onmogelijk is om elke ouder  vrij te geven op woensdagnamiddag, maar waar het kan, wil ik het graag mogelijk maken.