02-05-2018

Naar aanleiding van de Soedancrisis en de problemen met betrekking tot het terugsturen van mensen naar Soedan in het najaar van 2017 en begin dit jaar, werd beslist een opvolgingscommissie op te richten. Via de media vernamen we dat er een opvolgingscommissie werd samengesteld onder het voorzitterschap van professor Bossuyt. Ik ondervroeg de staatssecretaris hierover, want de gebeurtenissen van de afgelopen maanden vragen om een maximale transparantie als het gaat over het terugkeerbeleid. 

Deze opvolgingscommissie zou samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Commissaris-Generaal van de politie, AIG en vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen en pilotenverenigingen. Zij zouden zich buigen over alle aspecten van het terugkeerbeleid. De commissie zal op geregelde tijdstippen verslag uitbrengen over haar werkzaamheden en later op het jaar een tussentijds verslag met aanbevelingen uitbrengen. Externe leden of experten kunnen steeds uitgenodigd worden om de informatie waarover ze beschikken te delen. De commissie blijkt zelf verantwoordelijk te zijn voor de regeling van haar werkzaamheden.

De commissie bestaat uit allemaal mensen die betrokken zijn bij het uitwijsbeleid. Ik meende echter dat het de bedoeling was om de evaluatie van het terugkeerbeleid ruimer te doen en dus niet enkel te focussen op de laatste fase van het terugkeerbeleid. Daar hebben wij ook steeds op aangedrongen. Ik hoop dat we binnen de commissie Binnenlandse Zaken de kans krijgen om dhr. Bossuyt uit te nodigen, zodat hij zelf kan toelichten hoe zijn commissie werkt en hoe hij zijn opdracht ziet.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.