24-04-2020

De Coronacrisis leidde al tot een beperken van de stedelijke dienstverlening. Zo werd er ingezet op maximaal thuiswerken en het flexibel inzetten van stedelijke medewerkers waar ze nu het meeste nodig zijn. De voorzorgsmaatregelen die getroffen werden bij het stadspersoneel steunen we voluit. Toch stelde ik me de vraag hoe er wordt omgegaan met de bescherming van de mensen die nu in de eerste linie staan: onze huisvuilophalers, politie en brandweerlui. Ik stelde daarom enkele vragen over extra beschermingsmaatregelen, zeker nu beschermingsmateriaal schaars wordt. We kregen een omvangrijk antwoord van de burgemeester dat ons geruststelde, onze mensen in de frontlijn tegen Corona worden goed beschermd en er is door alle diensten snel en accuraat geschakeld bij het uitbreken van deze crisis. Elke avond een applaus meer dan waard!

Lees hier mijn vraag en het antwoord.