Ondanks de hoge vaccinatiegraad in ons land raken toch nog heel wat mensen besmet met corona, ook op de werkvloer. Tot hiertoe konden alleen werknemers in gezondheidssector en een tijdlang in de essentiële sectoren zoals politie en brandweer hun coronabesmetting laten erkennen is beroepsziekte. Minister Vandenbroucke wil dit nu mogelijk maken voor werknemers in alle sectoren. Deze uitbreiding is een goede zaak want zo komen werknemers uit alle sectoren in aanmerking voor deze erkenning als ze op de werkvloer besmet werden. De voorwaarden voor erkenning zijn echter zeer streng waardoor heel wat mensen uit de boot vallen. Ik pleite bij minister Vandenbroucke om deze voorwaarden aan te passen.

Werknemers die langdurig ziek zijn als gevolg van een coronabesmetting zullen binnenkort hun besmetting kunnen laten erkennen als beroepsziekte. Een erkenning als beroepsziekte houdt heel wat voordelen in. Zo behouden mensen in dat geval 90% van hun loon in plaats van 60% bij een gewone langdurige ziekte. Ook de hospitalisatiekosten worden in dit geval terugbetaald.

Hiervoor moet men wel aan strikte voorwaarden voldoen. Er moeten binnen de 14 dagen minimaal 5 besmettingen hebben plaatsgevonden op de werkvloer. En er moet aangetoond worden dat er een verband is tussen deze besmettingen. bv door contact met collega’s of ook door contact met klanten. Zeker voor kleinere bedrijven zijn deze voorwaarden te streng. Als men met 2 nauw samenwerkt en de ene collega besmet de andere,  is dit toch even erg dan wanneer men met 50 samenwerkt en er 5 mensen besmet geraken. Vijf besmettingen bij een kleine drukker die 15 personen tewerksteld is eigenlijk heel veel en niet te vergelijken met vijf besmettingen in een bedrijf van 1.500 werknemers.

Voor CD&V mag geen enkel slachtoffer van een coronabesmetting op de werkvloer uitgesloten worden, zeker wanneer men zich houdt aan de veiligheidsvoorschriften.