13-11-2015

De vluchtelingencrisis laat zich overal voelen in Europa, ook in ons land en in Vlaanderen. Dit laat zich ook voelen op de woningmarkt.

 “Vandaag wordt ongeveer 60% van de asielzoekers in ons land erkend. Na die erkenning moeten de vluchtelingen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen de 2 maanden) het collectief opvangcentrum of het lokaal opvanginitiatief verlaten en moeten zij elders huisvesting vinden. Voor de begeleiding naar een geschikte woning kunnen ze hulp krijgen van het OCMW. Vandaag zien we een stijging van het aantal erkende asielzoekers, waardoor er een flessenhals ontstaat want er is een gebrek aan huisvestingsmogelijkheden. Amper een week geleden drong ik bij staatssecretaris Francken aan op meer overleg met de deelstaten  om samen te zorgen dat de uitstroom van vluchtelingen uit de opvanginitiatieven  vlot zou verlopen.” Dat zegt Federaal Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V).

Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk de Kort (CD&V): “In tegenstelling tot wat minister Homans zegt, zullen de erkende asielzoekers niet onmiddellijk terecht kunnen op de sociale huisvesting, maar aangewezen zijn op de private huurmarkt. Aangezien het woondecreet voorziet dat er voorrang mag gegeven worden aan mensen die gedurende de  afgelopen 6 jaar minstens 3 jaar op het grondgebied van de gemeente wonen en de meeste huisvestingsmaatschappijen ook gebruik maken van deze mogelijkheid, betekent dit dat vluchtelingenen de eerste 3 jaar niet terecht kunnen in de sociale huisvesting. Dat kan pas als ze er 3 jaar gewoond hebben. Daarnaast moeten zij, net als iedereen, voldoen aan de andere voorwaarden (meerderjarig zijn, de vooropgestelde inkomensgrenzen niet overschrijden, inburgering en bereidheid tot het leren van het Nederlands) . “Tijdens die jaren komen ze terecht op de gewone, private huurmarkt, een markt die al onder druk staat”, zegt Dirk de Kort. Het is dan ook niet zo dat de vluchtelingen de plaatsen van andere mensen op de wachtlijst innemen of voorrang krijgen, iets dat regelmatig ten onrechte beweerd wordt.

Omdat die private huurmarkt al onder druk staat, stelt Dirk de Kort voor om alternatieven uit te werken om de huisvestingsmogelijkheden te verruimen. Zo zijn er mensen die spontaan woningen aanbieden voor de opvang van vluchtelingen. “Mogelijk ligt hier een rol van de OCMW’s die dit aanbod in kaart kunnen brengen”, aldus de Kort. Een andere mogelijkheid die hij voorstelt is tijdelijke huisvesting in leegstaande panden via organisaties zoals Samenlevingsopbouw. Men zou ook kunnen kijken naar koekoekwonen of cohousing en die nieuwe vormen van wonen kunnen faciliteren door de bestaande knelpunten weg te werken.

Dirk de Kort en Nahima Lanjri roepen de bevoegde ministers op om overleg te plegen en alzo tot een oplossing te komen voor het huisvestingsprobleem van vluchtelingen. 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.