Ik zet graag mijn schouders onder de oproep van Kom op tegen Kanker voor een verlenging van het rouwverlof bij het verlies van een kind of partner. Al in oktober 2019 diende ik een wetsvoorstel in om het rouwverlof uit te breiden. Mijn voorstel wordt volgende week dinsdag in de commissie Sociale Zaken behandeld. Het voorstel geeft nabestaanden ook de mogelijkheid om het rouwverlof flexibel op te nemen.

Vandaag laat de regelgeving slechts drie dagen rouwverlof toe. Drie dagen zijn bij het overlijden van kind of partner nauwelijks voldoende om de praktische zaken van de begrafenis te regelen. Het is al zeker onvoldoende voor het eigenlijke rouwproces, dat pas nadien begint. Mensen die hun kind of partner verliezen zijn daar kapot van. De grond zakt weg onder hun voeten. Zij moeten op zijn minst de kans krijgen om bij hun verdriet  stil te staan. Vandaag nemen rouwenden daarom vaak ziekteverlof op, maar rouwen is geen ziekte. Het is—zoals Kom op tegen Kanker terecht stelt—een basisrecht. Het is cruciaal dat ouders en partners ook erkend worden in hun verlies. Ik pleit daarom al jaren voor een verruiming van het rouwverlof. Ik hoop dat de geesten ondertussen gerijpt zijn voor een uitbreiding en dat mijn voorstel brede steun krijgt in de Kamer.

Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding tot tien dagen rouwverlof voor werknemers die een inwonend kind of partner verliezen. Van die tien dagen zijn vijf dagen vrij te kiezen binnen het jaar van het overlijden. Het is immers belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen manier dit zware verlies kan verwerken. Daarom moeten mensen kunnen kiezen wanneer ze rouwverlof opnemen.

 Zeker nu het geboorteverlof op termijn wordt uitgebreid tot 20 dagen, is het logisch dat voor het rouwproces minstens evenveel tijd wordt gegund aan ouders. Daarom wil ik graag mijn voorstel amenderen en voorzien in 20 dagen rouwverlof bij het overlijden van een kind, zoals Kom op tegen Kanker vraagt.

Daarnaast breidt het wetsvoorstel het rouwverlof ook uit naar nieuwe groepen. In Vlaanderen wonen 14% van de kinderen tussen 11 en 15 jaar in een stieffamilie. In zulke gezinnen groeien stiefbroers en -zussen samen op en ontwikkelen ze een onderlinge band. Lanjri wil met haar wetsvoorstel ook tegemoet komen aan de noden van nieuw samengestelde gezinnen zodat rouwverlof opnemen ook mogelijk wordt bij het overlijden van stiefbroers, stiefzussen en stiefgrootouders.

Naast Kom op tegen Kanker riepen ook vakbonden en de Gezinsbond al eerder op om het rouwverlof uit te breiden.

Lees er meer over in De Standaard, Het Laatste Nieuws, HBVL, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Hier kan je mijn wetsvoorstel nalezen.

16-02-2021