1. Op 15 januari vond een raadscommissie fietsveiligheid plaats in Borgerhout. Die kwam er op vraag van CD&V en sp.a-Groen. Met de informatie die ik daar kreeg heb ik de 'resolutie verkeersveiligheid Borgerhout' geschreven. Mijn resolutie werd op 22 januari goedgekeurd door de districtsraad.

  Mijn resolutie:

  Het aantal fietsers in onze stad en ook in ons district is de laatste jaren in stijgende lijn. In ons district Borgerhout kiest 50% om met de fiets naar school of het werk te gaan. Meer dan de helft gebruikt de fiets in zijn of haar vrije tijd.

  Vorige week maandag werd een thema raadscommissie georganiseerd, waarbij we verschillende interessante presentaties kregen. Daaruit bleek o.m. dat het aantal verkeersslachtoffers in ons district tussen 2000 en 2016 steeg van 157 naar 206. Vooral het aantal letselongevallen met fietsers steeg in diezelfde periode met 166%. Vooral op de Turnhoutsebaan en op de Plantin en Moretuslei gebeuren veel ongevallen met fietsers. Een aantal van de mogelijke oorzaken kennen we al langer: dubbel parkeren, te snel rijden, maar ook een toename van het verkeer in ons district, zowel door eigen inwoners, als door niet-inwoners, die vooral de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei gebruiken als invalsweg van en naar de stad. 

  Het wordt hoog tijd dat het district, de stad en het Gewest de handen in elkaar slaan om, elk op zijn domein, gepaste maatregelen te nemen. De veiligheid van de fietsers in ons district moet beter worden aangepakt. 

  Rekening houdend met de informatie die gegeven werd op de themacommissie, waar we districtssecretaris Stefan Nieuwinckel, professor Dirk Lauwers en Chris Brouwers en Steven Soetens van de provincie Antwerpen gehoord hebben, vraagt de districtsraad aan het districtscollege om samen met het stadsbestuur werk te maken van de volgende punten rond verkeersveiligheid: 
   
  1. Werk maken van de aanbevelingen van de Fietsbarometer die behoren tot de bevoegdheden van het district en daarbij te focussen op de quick wins. Denk daarbij aan acties rond fietsveiligheid, fiets parkeren (meer fietsstallingen, fietsnietjes, buurtfietsparkings en het openstellen van privé-fietsparkeerplaatsen) en sensibiliserings- en preventiecampagnes voor alle weggebruikers, zoals bijvoorbeeld de campagne ‘Dutch Clutch’ (achteromkijken bij uitstappen uit de wagen). En hiervoor desgevallend samen te werken met de stad.

  2. Met betrekking tot een fietsveilig Borgerhout: op korte termijn het overleg aan te gaan met de stad Antwerpen en daar de aanbevelingen van de Fietsbarometer die het districtsniveau overstijgen ter harte te nemen en te bespreken, met het oog op een maximale realisatie.

  3. Samen met de stad Antwerpen te bekijken welke straten nog kunnen aangelegd worden als fietsstraat, zodat er meer rode lopers kunnen uitgerold worden. Het is daarbij niet de bedoeling de fiets te weren uit andere straten. Zo is er bijvoorbeeld nood aan een veilige fietsroute of rode loper tussen de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei.

  4. De verschillende fietsroutes in ons district in kaart te brengen om op die manier een fietsstratennet op te maken en eveneens te bewegwijzeren.

  5. Werk maken van voldoende brede fietspaden. Zo bijvoorbeeld moet het fietspad van de Plantin en Moretuslei verbreed worden.

  6. Aan de stad Antwerpen te vragen de zwarte punten infrastructureel aan te pakken (audit VPL).

  7. Samen met de stad te waken over de toepassing van het STOP-principe bij de inrichting van de straten en de heraanleg van het openbaar domein, m.a.w. een beleid te voeren met prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker waarbij veiligheid primeert op doorstroming. En waar mogelijk bepaalde straten in te richten als woonerf.

  8. Bij de stad en het Gewest te bepleiten om de Turnhoutsebaan op korte termijn als zone 30 in te richten, zoals eerder al werd goedgekeurd in de districtsraad, en op middellange termijn werk te maken van een grondige heraanleg van de Turnhoutsebaan, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor fietspaden. 

  9. De zone 30 uit te rollen naar plaatsen waar vandaag nog geen zone 30 is, deze zones beter aan te duiden en via aanpassingen van de infrastructuur dit ook af te dwingen.

  10. Om bij de politie en de stad aan te dringen op een algemeen handhavingsbeleid met betrekking tot snelheid (in het bijzonder in de zone 30), verkeersovertredingen en in het bijzonder het dubbel parkeren op de Turnhoutsebaan.

  11. Om samen met de stad werk te maken van overzichtelijke en conflictvrije kruispunten met onder meer vierkant groen, maximale realisatie van voorsorteerstroken voor fietsen aan verkeerslichten en bij herinrichting van het openbaar domein voetpaden zo aan te leggen dat de eerste meters van straathoeken steeds vrij zijn.

  12. Het proefproject venstertijden voor zwaar verkeer, waarbij vrachtwagens op weekdagen tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 15 uur en 17 uur en op woensdag bijkomend tussen 11.30u en 13u worden geweerd uit de zone Borgerhout intra muros zuid zo snel mogelijk op te starten en bij een positieve evaluatie te handhaven en indien mogelijk de stad te vragen dit uit te breiden.

  13. Samen met de Borgerhoutse winkeliers en adviesraden de mogelijkheden rond duurzame mobiliteitsprojecten te bekijken en indien mogelijk (verder) te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels via e-cargobikes en fietstaxidienst voor senioren. 

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.