Dat vrouwen minder verdienen dan mannen, zelfs in dezelfde functies, vinden we terecht ongehoord.  Helaas is dit vandaag nog steeds een harde realiteit.  De loonkloof bestaat! Bovendien stijgt het loon van mannen gemiddeld 88% tijdens hun carrière, dat van vrouwen slechts 61%. Dat onrecht kaartte ik op 30 september in het parlement aan en ik drong aan op maatregelen om de loonkloof te dichten. 

Ik stelde aan minister Muylle, die bevoegd was voor gelijke kansen, ook vragen tot evaluatie van de genderanalyse die ondernemingen met meer dan 50 werknemers opmaken, als daaruit ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijkt, kunnen werkgever en vakbonden een actieplan opstellen en een bemiddelaar aanstellen. Er is nog heel wat werk aan de winkel.  We moeten de wet die we in 2012 hebben ingevoerd om deze loonkloof aan te pakken regelmatig evalueren zodat we tijdig kunnen bijsturen.

Daarnaast moeten we ook verder inzetten op genderneutrale functieclassificaties, want dat is de beste garantie tegen verborgen discriminatie op grond van geslacht.

15-10-2020