Heel wat buurtbewoners van de Turnhoutsebaan meldden een plotse toename van het aantal bedelaars in hun straat. Uit navraag blijkt dat het om een bedelbende gaat die uit Brussel is gekomen na een verstrenging van de coronamaatregelen daar. Achter deze bedelaars gaan vaak criminele bendes schuil die de buurtbewoners een onveilig gevoel geven. Daarom vroeg ik aan burgemeester De Wever en schepen Meeuws hoe de stad omgaat met deze bedelbendes.

Als grootstad is Antwerpen helaas ook rijk aan armoede. Vaak is armoede onzichtbaar, verscholen achter een deur. De meest zichtbare armoede zien we op de straten in de vorm van bedelaars. Als stad zetten we sterk in op het opsporen, voorkomen en bestrijden van armoede. Bedelaars worden in het bijzonder strikt aangepakt met een bedelverbod op quasi elke plek in de stad. Veiligheid en handhaving zijn erg belangrijk. Deze strikte aanpak heeft echter ook een keerzijde. Vaak kijken we niet verder naar onderliggende problemen. Zo zijn bedelaars soms zelf slachtoffer van mensenhandel, uitbuiting en discriminatie. 

Naar aanleiding van de toename van bedelbendes op de Turnhoutsebaan, vroeg ik dan ook op de gemeenteraad naar de aanpak van de bedelbendes. Daarnaast informeerde ik naar de mogelijkheden om deze mensen gepast te begeleiden en op te volgen. 

Burgemeester De Wever en schepen Meeuws bevestigden dat het om een groep bedelaars gaat die zich de voorbije weken vooral concentreerde in de omgeving van het Centraal station tot en met de Turnhoutsebaan. Het blijkt om een georganiseerde bedelbende te gaan waarvan de leden niet noodzakelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Op straat doen ze zich voor als bedelaars, maar het is niet helemaal duidelijk of ze dat wel effectief zijn. Ook werd er benadrukt dat er van deze groep géén hulpvraag kwam noch een vraag naar nachtopvang. Het gaat dus om een groep die vooral een nieuwe plek of stad zoekt om hun levensstijl (georganiseerde bedelarij) verder te zetten. De burgemeester en schepen concludeerden dat er voor deze levensstijl met bijhorende overlast geen plaats is in Antwerpen. Er wordt kordaat en aanklampend opgetreden door de politie. Als deze mensen alsnog hulp zouden vragen, dan zal er bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

24-11-2020