Tijdens deze coronacrisis kwamen er heel wat steunmaatregelen, zo werden ook de uitkeringen voor mensen die arbeidsongeschikt zijn tijdelijk verhoogd. Een goede maatregel die de koopkracht van deze mensen op peil kan houden tijdens deze crisis.

Er stelt zich echter een probleem voor mensen die een invaliditeitsuitkering ontvangen. Zij vallen vaak uit de boot als het over deze steunmaatregel gaat. Arbeidsongeschikten op invaliditeit hebben het de laatste maanden eveneens enorm moeilijk gehad, omwille van de prijsstijgingen voor basisproducten en eventuele extra kosten om digitaal bereikbaar te zijn. Het is dus jammer dat zij deze premie niet automatisch ontvangen.

De mensen die hier het meest last van ondervinden zijn meestal alleenstaande vrouwen, sommigen met een gezin dat ze alleen moeten onderhouden. Ze zijn meestal geen regelmatige werknemer waardoor ze op het minima van het leefloon terugvallen. Daarom stelde ik de volgende vraag aan Minister voor Sociale Zaken, Maggie De Block: wordt ook voor die groep in een compensatie voorzien?

De Minister verduidelijkte dat er ook voor deze groep extra steun is waarvoor ze in aanmerking kunnen komen via het OCMW. Er is 115 miljoen euro extra uitgetrokken om het hoofd te bieden aan de toenemende vraag om sociale hulp bij de OCMW ’s.

“Het is jammer dat we mensen met invaliditeitsuitkering naar het OCMW moeten sturen als zij het moeilijk hebben. OCMW‘s hebben vaak heel lange wachtlijsten. Voor andere groepen werd in een automatische verhoging voorzien van de uitkeringen, het zou goed zijn dat mensen met een invaliditeitsuitkering dit ook automatisch ontvangen.” Nahima Lanjri

De Minister gaf aan dat ze de vraag en de bezorgdheid meeneemt naar overleg met Minister Ducarme, hij is bevoegd voor Maatschappelijke Integratie. Hopelijk kunnen we mensen met een invaliditeitsuitkering in de toekomst beter bereiken.

28-07-2020