Als koppels met kinderen uit elkaar gaan, dan valt automatisch het woord alimentatie. En de betaling van dit onderhoudsgeld voor de kinderen loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom is er sinds 2003 de Dienst voor Alimentatievordering. Ik volg de dienst nauw op en kwam tot de vaststelling dat de voorschotten op alimentatiegeld in 2 jaar gestegen zijn met 17%. Ook de inning van achterstallig alimentatiegeld bij onderhoudsplichtigen steeg met 20 miljoen euro. Dat wil zeggen dat meer en meer mensen de weg naar DAVO vinden. En dat is maar goed ook want eenoudergezinnen zijn vaak kwetsbaar en genieten dankzij DAVO een betere bescherming.

GvA wijdde er een artikel aan in haar weekendkrant van 25 en 26 november 2023.

DAVO is een dienst waar je enkel mee in aanraking komt als je scheidingspapieren tekent. Daarom is het voor velen een nobele onbekende. En wie de dienst nodig heeft, wil uiteraard zo snel als mogelijk geholpen worden. Daarom een kort overzicht van wat de dienst doet, wie ze kan helpen en hoe je een aanvraag kan indienen.