26-02-2021 - Nederland gidsland. Uit de banden met Rotterdam waaide het concept stadsmariniers tot in Antwerpen. Net als in Rotterdam moeten die veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico’s opsporen en oplossen. Ze krijgen de bevoegdheid en de middelen om oplossingen door te duwen. Zij zijn het die mensen en diensten samen moeten brengen om leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen en ze worden rechtstreeks aangestuurd door de burgemeester.

Alhoewel we de nabijheid in de aanpak van veiligheidsproblemen zeker mee onderschrijven en we ook de verknoping van verschillende invalshoeken zeker steunen, blijken we toch nog heel wat vragen te hebben rond deze mariniers. Het district Merksem kreeg alvast een presentatie over de activiteiten van de plaatselijke marinier. Op mijn vraag zal de volgende gemeenteraadscommissie aan deze mariniers worden gewijd.

26-02-2021