Sociale fraude bestrijden in schoonmaaksector

19-01-2017

19-01-2017

De sociale inspectiediensten houden morgeni onaangekondigde controles in de schoonmaaksector. Zij gingen ter plaatse controleren op zwartwerk, sociale dumping en andere vormen van sociale fraude. 

 

Ik stelde hierover een vraag aan de bevoegde staatssecretaris in de commissie. Uit mijn vraag blijkt dat zelfs bij aangekondigde controles, één op de drie schoonmaakbedrijven niet in orde zijn. Bij de onaangekondigde controles ligt dat cijfer rond de 44 procent. In de bouwsector ligt dit cijfer zelfs hoger, daar zijn namelijk twee op de drie bedrijven niet in orde.  Dat toont aan dat onze wetgeving niet wordt gerespecteerd. 

Het is goed dat de overheid die flitscontroles organiseert, maar laten we niet vergeten om ook naar de resultaten te kijken.  Ik dring er dan ook op aan om het aantal inspecteurs te verhogen, zoals voor de zomer werd afgesproken binnen de regering. Ik hoop dat het niet te lang meer duurt, vooraleer deze in dienst zijn. 

 
Pers