Sociale dumping aanpakken

12-12-2013

 12-12-2013

Ik ben tegen sociale dumping, waarbij werkgevers proberen sociale zekerheidsbijdragen te vermijden door EU-burgers in dienst te nemen die zogezegd slechs 'tijdelijk' in het land zijn. Tijdens de plenaire vergadering in de Kamer heb ik de minister van Werk ondervraagd over de Europese aanpak van sociale dumping. Op 9 december hebben de Europese ministers van Werk een compromis bereikt om de strijd tegen sociale fraude sterker aan te pakken.

Dit is nodig, want Europa had geoordeeld dat de maatregelen die deze regering heeft genomen om detacheringsfraude aan te pakken niet conform de regelgeving rond het vrij verkeer van personen en goederen in de Europese Unie was. Overleg was dus nodig.

De weg is nog lang, maar de eerste stappen zijn al gezet. Er is een consensus dat de sociale dumping in Europa moet worden aangepakt. Vooral gegevensoverdracht is hierbij belangrijk. Je mag als België wetten uitvaardigen om de sociale dumping tegen te gaan zoals de hoofdelijke aansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid en schijnzelfstandigheid en controles opdrijven, maar zolang we geen informatie kunnen verkrijgen uit het buitenland of een firma “echt” bestaat of een postbusbedrijf is, staan we nergens.

Ik ben dan ook tevreden dat de minister mij kon bevestigen dat naast de beslissing om sociale dumping in de toekomst ook Europees aan te pakken, men ook heeft beslist dat er een betere gegevensdoorstroming moet komen waarbij in eerste instantie de nationale overheden, onder toezicht van de Europese Commissie, datasystemen moeten ontwikkelen die een dataoverdracht naar andere lidstaten mogelijk moet maken.

Hieronder kan u mijn vraag aan de minister herlezen