13-03-2020

Op het woonwagenterrein in Deurne wonen goed 50 gezinnen, met 25 schoolgaande kinderen. Sommige leven hier al 35 jaar. In 2016 keurde het college zelfs nog het masterplan goed om dit terrein te renoveren, 48 standplaatsen, maximale kostprijs 3,4 miljoen euro. Maar, daar wordt nu blijkbaar helemaal van af gezien. Op 21 februari besliste het college namelijk om het woonwagenterrein van Deurne te sluiten. Dit zonder overleg of een oplossing te bieden voor de 120 personen. Zo houden we enkel het beperkte woonwagenterrein over in Wilrijk.

Er wordt teruggekomen op een eerdere belofte tot renovatie waarin de bewoners zich zeer bereid hebben opgesteld met betrokkenheid op alle overlegmomenten.

Een controversiële beslissing waarbij CD&V de woonwagenbewoners steunt in hun protest. Ik ging afgelopen week nog ter plaatse om in gesprek te gaan met de woonwagenbewoners en zich te vergewissen van de situatie op het terrein. De bewoners beroepen zich terecht op onze Grondwet en het Recht op Wonen en eerdere arresten door het Europees Hof van de Rechten van de Mens omtrent deze materie. Het college keurde in de periode tussen het voorontwerp voor renovatie en de beslissing tot sluiting ook nog verschillende omgevingsvergunningen goed waardoor sommige bewoners nog volop aan het bouwen zijn. De stad begeeft zich hiermee op zeer glad ijs.

Daarom leggen we op de gemeenteraad van maart een motie voor die het College moet dwingen om in gesprek te gaan met de bewoners, de beslissing van 21 februari te herroepen en vol te gaan voor de beloofde renovatie van dit woonwagenterrein.

Beluister hier mijn interview op Stadsradio Vlaanderen. 

Lees hier het artikel in GVA.