15-9-2021 - De skate-community is diep ontgoocheld. Binnenkort mogen ze niet langer skaten op de Scheldekaaien en komt er een verbod op het gebruiken van straatmeubilair. De stad paste zopas de politiecodex aan wegens overlast en beschadigingen van het straatmeubilair door skaters. Ik ondervroeg schepen Beels over het gebrek aan dialoog met de skategemeenschap.

 

Het is dan bijzonder jammer dat het College door deze ingreep skaten in onze stad lijkt te reduceren tot een rustverstorende activiteit. Terwijl er een grote en actieve skate-community is in Antwerpen. Deze maatregel botst dan ook op protest binnen de skategemeenschap. Er zijn namelijk ook heel wat goede voorbeelden waarbij skaten in de publieke ruimte wel wordt mogelijk gemaakt. Er wordt dan rekening gehouden met het geplaatste straatmeubilair en dit wordt skateproof gemaakt. Steden als Kopenhagen en Mälmo passen dit principe al lang toe. Antwerpen heeft verschillende skateparken. Maar skaters hebben ook erg graag streetspots. Het is voor hen een en-en- verhaal.

 

De stad moet op zijn minst een echt gesprek hebben met de skate-community en ze een plek geven in onze stad. Dit doen onze districten namelijk ook. Zo ging collega Hans Ides het gesprek aan in Wilrijk en daar kwamen oplossingen uit. Want gaan we samenlevingsproblemen, groot en wat kleiner, oplossen door ze te verstoppen? Verbinden daar gaat het om en dialoog helpt daarbij.

De schepen van Jeugd gaf toe dat ze geen gesprek heeft gehad met de skaters en het negatieve advies van de jeugdraad naast zich heeft neergelegd. Ik drong erop aan om haar beslissing te herroepen en pas een definitieve beslissing te nemen wanneer ze ook de kans heeft gegeven aan de skaters om hun kant van het verhaal te doen. Schepen Beels benadrukte nog dat er in de toekomst wel rekening zal gehouden worden met de infrastructuur zodat skaters geen schade kunnen aanbrengen. 

Lees hier mijn reactie in Gazet van Antwerpen.