12-06-2018

De afgelopen dagen was ik op werkbezoek in Servië als voorzitter van de OVSE Ad Hoc Committee Migratie. Samen met onze delegatie ontmoette ik er vertegenwoordigers van de Servische regering, verschillende organisaties en medewerkers en vluchtelingen. Maar, onze focus lag voornamelijk op het lot en welzijn van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen die van hun ouders werden gescheiden.

De inspanningen van Servië om migranten te ondersteunen - en met name vluchtelingen en migrantenkinderen - zijn niet onopgemerkt gebleven. Het is lovenswaardig dat bijna 90 procent van de migrantenkinderen naar de lagere school gaat in Servië, ongeacht hun status.

De nieuwe Servische wet met betrekking tot asiel en tijdelijke bescherming is ook een belangrijke stap in de richting van volledige naleving van het internationaal recht, met een aantal belangrijke bepalingen voor niet-begeleide minderjarigen, waarbij de belangen van het kind in overweging worden genomen. Er is echter nog behoefte aan een meer objectieve en systematische benadering van de bepaling van de leeftijd om de bescherming van minderjarigen te waarborgen.

Lees hier het volledige persbericht.