29-01-2014

Ja, ik ben maandagavond samen met de oppositie in Borgerhout opgestapt toen de meerderheid niet op tijd opdaagde en de vergadering kon niet meer doorgaan. Maar toch even een een aantal puntjes op de i.

De meerderheid zelf had niet genoeg raadsleden kunnen optrommelen om een geldige vergadering te kunnen houden. Normaal gezien zorgt de meerderheid zelf dat ze in aantal is om geldig te kunnen beslissen.  Om de districtsraad te kunnen laten plaatsvinden, moest zij dus beroep doen op steun van de oppositie. Dat zou op zich geen probleem zijn, want  wie is er niet voor een goed politiek debat, ware het niet dat precies die meerderheid de voorbije maanden blijk gaf ferm de oppositie te negeren. Zelf kwam ik enkele weken geleden te laat op een meeting van de districtsraad. Het was voor de voorzitster van de vergadering aanleiding om mijn mondelinge vraag botweg te weigeren in plaats van zoals gebruikelijk mij helemaal op het einde aan het woord te laten. Telaatkomers moesten duidelijk gestraft worden, was blijkbaar de redenering. Inhoudelijk slaagt de meerderheid er bovendien in om telkens weer vragen van de oppositie weg te honen, onbetamelijk te vinden, en wordt diezelfde oppositie ook lekker buitenspel gezet als nieuwe initiatieven worden voorbereid. Van enig overleg is geen sprake. Toen maandagavond de volledige oppositie klaar zat om aan de vergadering te beginnen, kwam vanuit de meerderheid ook niet eens het signaal dat ze te laat zou komen op de meeting. Vergadering waarvoor ze dus de oppositie nodig had, om geldig te kunnen vergaderen, wegens te weinig raadsleden van de meerderheid die kwamen opdagen. Te laat komen, het overkomt ons allemaal wel eens. Daar gaat het niet om, maar het gaat om een minimum aan respect. En dat was er niet. Er kwam geen enkel signaal. Respect is iets anders. Daarom hebben we unaniem in de oppositie beslist om de vergadering te verlaten. Besturen betekent ook inhoudelijk en vormelijk respect tonen voor je oppositie. En neen, ik ga mijn zitpenning voor die vergadering niet opstrijken, want de meeting heeft niet eens plaatsgevonden. Er gaat dus geen geld uit de kas van de gemeenschap wat mij betreft. Zouden we wat graag een stevige, lange vergadering van de districtsraad hebben? Uiteraard, want ik had zelf liefst zeven vragen over het beleid van deze meerderheid in Borgerhout en werkte ook een aantal concrete en constructieve voorstellen uit. Er valt wel een en ander op te merken over de bestuursdaden, of liever het gebrek aan bestuursdaden. Tot zo'n echt fundamenteel debat is het evenwel nog niet kunnen komen want de meerderheid van SP.A, PvdA, Groen! en een (zogenaamde) onafhankelijke, doet niet liever dan zich af te zetten tegenover het stadsbestuur. Om op die manier niet over de eigen tekortkomingen of het gebrek aan beleid te moeten praten.