In de beleidsnota 2019-2024 rond diversiteit binnen het Antwerpse politiekorps is professioneel profileren een van de prioriteiten. Het gaat hierbij om identiteitscontroles. Als stad beslisten we in 2019 om bewuster om te gaan met die controles. In tegenstelling tot het korps in Mechelen zouden de identiteitscontroles nog niet worden geregistreerd. We vinden daarenboven dat de gecontroleerde een bewijsstuk moet krijgen met de reden van controle. Goed voor de politie én de betrokkene. Zo geven we etnisch profileren geen kans. Ik vroeg de burgemeester hoe ver hij staat met de uitrol van het professioneel profileren.

Ook vroeg ik naar het stedelijk engagement in NAPAR . Want al in 2001 engageerde ook België zich om een nationaal actieplan tegen racisme uit te werken. In 2016, liefst 15 jaar later, werden we herinnerd aan onze belofte gedaan in Durban. Dat er op korte termijn een interfederaal actieplan tegen alle vormen van structureel racisme moet komen lijkt ons een evidentie. De NAPAR Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme formuleert daarbij ook duidelijk prioritaire actievoorstellen op de voornaamste samenlevingsdomeinen (arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt, onderwijs, politie…).

We hoorden dat er al veel initiatieven zijn en dat er vaart zit in de aanpak van deze vorm van discriminatie. Er is een handelingskader in opmaak samen met de andere grootsteden en het besef dat er transversaal moet gewerkt worden groeit. In de praktijk wordt mondeling nu wel meegedeeld waarom de politiecontrole gebeurd, maar omwille van privacy wordt dit niet geregistreerd. We volgen dit alles graag verder op in het najaar, want het lijkt ons ondertussen federaal wel mogelijk om registraties bij te houden in een applicatie (zoals de Focus-app), net zoals Mechelen dit al doet.

29-06-2020