09-11-2018

Gisteren kopten de kranten dat Antwerpen sinds woensdag een ‘pleegzorggemeente’ is. Antwerpen zal haar medewerking verlenen om pleegzorg te vergemakkelijken en te promoten. Dat is nodig, want ongeveer 100 kinderen zijn nog op zoek naar een pleeggezin in de provincie Antwerpen. Een groot deel daarvan bevindt zich in de stad Antwerpen. Dat er nu meer aandacht komt voor pleegzorg is een goede zaak, en iets waar ik ook al jaren mee bezig ben.   

Al in 2011 probeerde ik de hoeveelheid pleegzorgverlof uit te breiden, en in de jaren nadien bleef ik hier in het parlement vragen over stellen en diende ik een wetsvoorstel in om een volwaardig pleegzorgverlof in te voeren. Door een koppeling met andere dossiers duurde het nog tot afgelopen zomer tot dit voorstel werd aangenomen.

Het pleegouderverlof zal tegen uiterlijk 1 januari 2027 stelselmatig opgetrokken worden tot zes weken. Zo kunnen ook pleegouders een band opbouwen met hun nieuwe pleegkind.

We hebben nu ook een amendement op dat wetsvoorstel waarin we willen toevoegen dat pleegouders hun verlof niet binnen de twee maanden, zoals bij adoptieverlof, maar binnen twaalf maanden na het onthaal van hun kind kunnen opnemen.

Lees hier meer over het aangenomen wetsvoorstel voor volwaardige pleegzorg: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2240/54K2240001.pdf