Pensioenhervormingen publieke sector goedgekeurd in de commissie

25-03-2015

25-03-2015

De Commissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsontwerp met enkele pensioenhervormingen voor de publieke sector goed. Deze hervorming kadert in een harmonisering van de verschillende pensioenstelsels.

De diplomabonificatie voor ambtenaren, die ervoor zorgt dat studieperiodes onder bepaalde voorwaarden meegeteld worden voor het pensioen, wordt geschrapt. De schrapping gaat enkel over de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen en niet voor het pensioenbedrag. Voor werknemers en zelfstandigen tellen de studieperiodes nu al niet mee voor de loopbaanvoorwaarde. Zij kunnen hun studieperiode echter laten regulariseren door het betalen van een bijdrage. 

Een tweede hervorming gaat over het bijklussen na het pensioen. Na de wettelijke pensioenleeftijd of na 45 loopbaanjaren kunnen actieve senioren nog bijklussen. Voor de cumul van een pensioen met een andere activiteit bestond tot op heden een inkomensplafond. Door deze hervorming kunnen deze mensen, onder de voorwaarden van de wettelijke pensioenleeftijd of 45 loopbaanjaren, binnenkort onbeperkt bijverdienen.

Ten slotte werd de pensioenbonus afgeschaft voor ambtenaren, voor wie niet aan de voorwaarden voldeed op 1 januari 2015. Deze bonus kent extra rechten toe aan zij die hun beroepsactiviteit voortzetten, terwijl ze de mogelijkheid hebben om de arbeidsmarkt te verlaten. Wie voor 1 december 2014 voldeed aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan of de leeftijd van 65 jaar bereikten met een loopbaan van minstens 40 jaar blijft de pensioenbonus gelden.