Pensioen: laten we eerst werk maken van een volledige loopbaan (45 jaar)

25-07-2013

25-07-2013

Onze pensioenen betaalbaar houden. Het is een bezorgdheid van ons allemaal: jong en minder jong. Als CD&V kiezen wij er al jaren voor om te streven naar een  loopbaan van 45 jaar. Vandaag moeten mensen reeds 45 gewerkte of gelijkgestelde jaren kunnen voorleggen om aanspraak te maken op een volledig pensioen. Gemiddeld werken we echter nog steeds maar 39 jaar. Laat ons eerst proberen om dit probleem aan te pakken, vooraleer we de officiële pensioenleeftijd gaan optrekken (zie grafiek 1).

Redeneren in termen van loopbaan is bovendien rechtvaardiger dan in globale levensverwachting. De levensverwachting verschilt sterk tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen geschoolden en ongeschoolden. Wie een diploma heeft leeft gemiddeld 7,5 jaar langer.

Als we willen dat mensen langer blijven werken, moeten we ervoor zorgen dat dit ook mogelijk is. Dat wil zeggen: meer kansen voor oudere werknemers op de arbeidsmarkt, een leeftijdsgebonden loopbaanbeleid, meer inzetten op permanente vorming,….

Dankzij de staatshervorming krijgt Vlaanderen de kans om specifieke maatregelen hieromtrent uit te werken. Een uitdaging voor onze (jonge) Vlaamse collega’s.

(grafiek 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafiek 2)