20-01-2015

Buurtbewoners van de Buurtspoorweglei in Borgerhout klaagden al enige tijd de parkeerproblematiek bij hen in de wijk aan. Als enige straat in hun wijk waren er geen parkeermeters terug te vinden en werd er geen controle gedaan op bewonerskaarten van de stad. Werknemers die in de buurt werken, parkeren hier dagelijks hun wagen, waardoor buurtbewoners genoodzaakt waren uit te wijken naar andere straten.

Iemand van de bewonersgroep nam contact met mij. Ik deed navraag bij GAPA, het parkeerbedrijf van de Stad. Zij onderzochten het probleem van het ontbreken van de parkeermeters. GAPA liet me weten dat alles blijkt te berusten op een misverstand. Men ging er in het verleden van uit dat deze straat toebehoorde aan de NMBS, en niet aan de stad.

GAPA gaf daarna onmiddellijk opdracht aan de leverancier om over te gaan tot de plaatsing van een verkeersbord en parkeermeters. De bewoners kunnen binnenkort rekenen op controle bij hen in de wijk. Hopelijk zijn voor hen de parkeerproblemen nu van de baan.