03-06-2020

Veel Belgen hebben honger. Veel mensen kunnen zich geen ecologische of meer energiezuinige aankopen veroorloven. Veel Belgen hebben nood aan voedsel- en materiële hulp. Jaar na jaar zien we dat het aantal mensen dat moet aankloppen bij de voedselbank stijgt. In 2014 zagen nog 130 030 Belgen zich genoodzaakt om naar de voedselbank te gaan. In 2018 waren dat er al 159 081. In juni 2019 waren dat al 170 000 Belgen. Ondertussen kloppen maandelijks 180 000 Belgen aan bij de voedselbank. En door de coronacrisis is het aantal Belgen dat naar de voedselbank moet gaan nog maar eens toegenomen. De coronacrisis heeft gezorgd voor een scherpe stijging van maar liefst 10-15% hulpbehoevenden bij de voedselbanken.

Helaas stellen we vast dat voedselbanken soms te kampen hebben met lange wachtrijen en soms zelfs tekorten. Twee weken geleden stonden mensen maar liefst 3 uur in de rij aan de voedselbank! Om deze tekorten te verhelpen en om al deze kwetsbare Belgen de nodige voedsel- en materiële hulp te bieden, kunnen de voedselbanken de andere overkoepelende sociale organisaties elke extra ondersteuning gebruiken.

Daarom heb ik dit wetsvoorstel ingediend. Met dit voorstel wijzigen we het KB van 12 oktober 2010. We schrijven in artikel 2 in een nieuw nummer 15 in met daarin de verplichting voor de uitgiftebedrijven van maaltijd- en ecocheques (Sodexo, Edenred en Monizze) om de bedragen van ongebruikte cheques aan de Federatie van Voedselbanken te schenken. Omdat dit voor de bedrijven administratief haalbaar te houden, voorzien we dat ze dit totale bedrag van niet benutte cheques pas aan het einde van het boekjaar kunnen overmaken aan de Belgische Federatie van Voedselbanken en de overige erkende overkoepelende organisaties zoals gedefinieerd in het Reglement van de POD Maatschappelijke Integratie inzake “gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en erkende partnerorganisaties in het kader van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen”.

Laat me heel duidelijk zijn: dit voorstel en dus het schenken van het bedrag van niet gebruikte maaltijd- en ecocheques is wat mij betreft een tijdelijke maatregel. We moeten bijkomende maatregelen nemen zodat de maaltijd- en ecocheques niet meer vervallen en niet meer ongebruikt worden. Want dit geld behoort toe aan de werknemers die hiervoor gewerkt hebben, maar helaas voor wat een zeer beperkt aantal cheques betreft, deze niet tijdig hebben gebruikt. Ik vind het dan ook zeer goed dat de Regering heeft beslist dat maaltijd- en ecocheques die zouden vervallen in de periode maart-juni 2020 zijn verlengd met 6 maanden. Ook moeten we bekijken om ecocheques verplicht digitaal uit te geven. Dit allemaal om het integraal gebruik van de cheques door de werknemers te stimuleren. Dat moet hoe dan ook de ambitie zijn.

Maar in afwachting daarvan kunnen we het bedrag van de onbenutte cheques overmaken aan de Belgische Federatie van Voedselbanken en de overige erkende overkoepelende sociale organisaties. Zij – en de mensen in kansarmoede die ze helpen – kunnen elke ondersteuning gebruiken. Zeker vandaag omwille van de stijgende noden door de coronacrisis. En we weten dat er jaarlijks zo zo’n 2,6 miljoen EURO aan maaltijd- en ecocheques onbenut blijven. Laat ons de coronacrisis aangrijpen om solidariteit te tonen en dit bedrag toe te vertrouwen aan de voedselbanken. Zij kunnen op die manier mensen die socio-economisch kwetsbaar zijn extra ondersteunen bij het aankopen van voeding of energiezuinige producten zoals LED-verlichting of spaarlampen. Zij kunnen die 2,6 miljoen EURO zeer goed gebruiken. 

Dit voorstel is een win-win. We investeren de 2,6 miljoen EURO van de niet gebruikte maaltijd- en ecocheques alsnog volledig in onze Belgische economie en mensen in armoede krijgen extra ondersteuning. Ik hoop dan ook collega’s dat jullie mijn voorstel zullen steunen.

Laat de ongebruikte maaltijd- en ecocheques ten goede komen aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Laat ons de coronacrisis aangrijpen om extra solidariteit te tonen. Vele gezinnen verliezen fors aan inkomen en komen door de crisis in armoede terecht. De volgende regering moet armoedebestrijding absoluut prioritair aanpakken. Met dit wetsvoorstel kunnen we nu al een stap zetten en deze gezinnen via de voedselbanken ondersteunen bij het aankopen van voeding en energiezuinige producten.

De commissie Sociale Zaken zal nu advies vragen aan onder andere de Raad van State. Dat advies moet binnen 30 dagen afgeleverd worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.