08-07-2015

Bewoners van de Bakkerstraat in Borgerhout, waar éénrichtingsverkeer van toepassing is, ondervinden in hun straat al enige tijd overlast van foutief parkeren en laden en lossen naar aanleiding van het openen van een nieuwe supermarkt. De schepen is op de hoogte van de verhoogde parkeerdruk en verkeersonveiligheid en wil zo snel mogelijk tot oplossingen komen, zei hij als antwoord op mijn vraag in de districtsraad van april.


Om het probleem op te lossen van laden en lossen wordt momenteel bekeken of er een laad- en loszone kan aangevraagd worden bij de stad. De supermarkt installeerde intussen een nieuwe zijdeur om de situatie met de geparkeerde wagens te verbeteren.


In samenspraak met de stad zal er aan de overzijde van de winkel op één parkeerplaats fietsbeugels geplaatst worden en paaltjes tot Bakkerstraat nr. 11. In 2018-2019 zal deze straat ook heraangelegd worden. Het district belooft de buren op de hoogte te brengen wanneer de stad oplossingen aanreikt.