Mensen met een handicap hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Indien ze voldoen aan de voorwaarden, zouden ook subsidiair beschermden met een beperking hier recht op moeten hebben.

Volgens het Europees hof is dit niet alleen een kwestie van gelijke behandeling, maar ook van waardigheid en respect voor hun fundamentele mensenrechten. De Belgische overheid verleent deze uitkeringen reeds aan zij die erom vragen, maar de wetgeving moet nog volgen. Hierdoor gaan velen ervan uit dat ze er geen recht op hebben en vragen ze het niet aan.

Dit wetsvoorstel heeft Claire Hugon vandaag in het federaal parlement ingediend. Ik heb het met overtuiging mee ingediend en verdedigd.

Lees hier het wetsvoorstel