30-01-2019

CD&V heeft samen met de vroegere coalitiepartners Open-VLD, MR en N-VA een amendement ingediend op een voorstel van MR om het plafond van de vrijwilligersvergoeding op te trekken tot 6.000 EUR. De Kamercommissie Financiën heeft dit geamendeerde wetsvoorstel daarnet goedgekeurd. Vanaf nu hebben niet alleen de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming, maar ook de vrijwillige ambulanciers recht op een vrijwilligersvergoeding die tot 6.000 EUR wordt vrijgesteld.

Een goede zaak, aangezien ambulanciers immers hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding genoten en aan dezelfde regels onderworpen zijn. Waarom zou er dan een onderscheid moeten gemaakt worden tussen een ambulancier die als vrijwilliger werkt voor de brandweer en een ambulancier die als vrijwilliger werkt voor een andere ambulancedienst.  

Meer dan 750.000 vrijwilligers zetten zich in Vlaanderen dagelijks, of op momenten waarop ze zich vrij kunnen maken, in voor de samenleving. De meesten onder hen doen dit onbezoldigd, uit vrije wil voor hun organisatie, hun buurt, hun goed doel, evenement,... Sommige vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van de organisatie, deze is beperkt tot €34,03/per dag én €1.361,23/per jaar. Op deze regelgeving werd een uitzondering voorzien voor vrijwillige brandweerlui. Deze vrijwillige brandweerlui kunnen een vergoeding ontvangen die tot 4.460 EUR wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die als ambulanciers bij de brandweer of bij de civiele bescherming werken. De vrijstelling geldt echter niet voor ambulanciers die bij een private ambulancedienst of bij een ambulancedienst van een ziekenhuis als vrijwilliger bijspringen.

Ik dring al sinds 2015 aan bij de minister van Financiën om deze situatie recht te trekken. Sinds eind 2017 worden hulpverleners-ambulanciers en brandweerlui immers sociaalrechtelijk op dezelfde manier behandeld, het bleef echter wachten op een gelijke behandeling op fiscaal vlak. Dit wordt nu via amendement geregeld. Sommige hulpverlener-ambulanciers haken halverwege het jaar af, omdat ze hun fiscaal plafond hebben bereikten. De permanentie van de ambulancediensten komt hierdoor in het gedrang.

“Het is immers duidelijk dat we alle ambulanciers op dezelfde manier moeten behandelen, onafhankelijk van de organisatie waarin ze actief zijn. De taken en verplichtingen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, zijn immers dezelfde voor alle ambulanciers. Het is dus te gek voor woorden dat deze discriminatie nog zou blijven bestaan. In dat verband is het ook goed dat het plafond wordt verhoogd tot 6.000 EUR zoals dat nu bestaat voor het onbelast bijverdienen”, besluit Roel Deseyn die het amendement mee indiende.

Lees hier meer over mijn eerder initiatief:

http://www.nahima.be/nieuws/fiscale-discriminatie-tussen-vrijwillige-ambulanciers-en-brandweer-wordt-weggewerkt/ 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.