2-12-2021 Aan het Klein Kasteeltje brengen heel wat asielzoekers de nacht door op straat.  Dat laat niemand onberoerd.  En of het nu om asielzoekers, daklozen, mensen in armoede, of slachtoffers van de watersnood gaat: als christendemocraten kunnen wij nooit aanvaarden dat mensen buiten moeten slapen bij deze winterse temperaturen. Ik vroeg staatssecretaris Mahdi naar zijn inititatieven om een oplossing te vinden voor al deze mensen. 

Staatssecretaris Mahdi is momenteel dag en nacht aan het zoeken naar opvangplaatsen voor de asielzoekers die de nacht op straat moeten doorbrengen. Dat is niet eenvoudig want door de coronacrisis en door de overstromingen in Wallonië zijn er heel wat opvangplaatsen die momenteel niet gebruikt kunnen worden. Toch creërde de staatssecretaris al een 1000-tal bijkomende plaatsen. Bovendien bracht hij reeds voor de zomer met succes het voorstel op de ministerraad om 5.400 bufferplaatsen te creëren.

Het vinden van een oplossing voor deze asielzoekers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen moet mee zoeken naar plaatsen, dat is de verantwoordelijkheid van elke minister én ook van de lokale besturen. Mijnheer Mahdi is ook in permanent overleg met lokale besturen.  Dat loop echter niet altijd van een leien dakje zoals in Glons waar een kazerne leegstond, maar waar het lokaal bestuur op de rem stond. Inmiddels is de kazerne in Glons opengesteld voor asielzoekers.

Er blijft echter nog een dringend tekort aan opvangplaatsen. Niemand verdient het om de nacht op straat door te brengen.  HEt is essentieel dat we allemaal de zoektocht naar opvangplaatsen steunen. Als er noodopvang beschikbaar is, dan moet die ook snel opengaan. Daar moet iedereen zich voor inzetten.