Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) bevestigt dat er dit jaar nog een oplossing komt voor het verenigingswerk. Dat heeft hij geantwoord toen ik aandrong op een nieuwe regeling. Onbelast bijverdienen in verenigingen kan niet meer na 31 december en dit door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Ik heb een oplossing uitgewerkt en de minsiter is bereid die te volgen.

Trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, begeleiders van schooluitstappen… Zij komen allemaal in de problemen binnenkort als een oplossing voor het verenigingswerk uitblijft. Ons verenigingsleven brengt overal mensen samen, van grootstad tot gehucht. De verenigingswerkers verdienen een oplossing. Dat staat ook in het regeerakkoord. We moeten hen rechtszekerheid bieden.

Ik reikte ook een oplossing aan: het aanpassen van de 25-dagenregel. Deze regel stelt werkgevers uit de socioculturele en sportsector vrij van het betalen van sociale bijdragen gedurende maximaal 25 dagen per jaar voor bepaalde functies en activiteiten. Het gaat hierbij over onder meer sportmonitoren en animatoren tijdens vakanties of het geven van lezingen. We kunnen dit systeem aanpassen om een oplossing te bieden voor de verengingswerkers. Ik denk hierbij aan de omzetting van het aantal dagen in uren, vb. 350 uur, de uitbreiding van de functies die onder deze regeling vallen en de vermindering van administratieve last, zodat het gebruiksvriendelijk is voor de verenigingen en de verenigingswerker.

Minister Vandenbroucke verklaarde zichzelf een bondgenoot in het zoeken naar een oplossing voor de verenigingen. Ik ben dan ook zeer opgetogen met zijn steun en zijn interesse in de piste die wij voorstellen. Het belangrijkste is dat er een oplossing komt tegen 1 januari 2021.

Lees hier het artikel van De Federatie over mijn werk voor het verenigingsleven.

Lees hier (vanaf p16) mijn volledige tussenkomst en het antwoord van de Minister.

(26-11-2020)