Nieuwe regeling studentenarbeid

18-07-2011

18-07-2011

In het parlement is vorige week het wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de nieuwe regeling voor studentenarbeid. Een voorstel dat ik mede heb ingediend met kamerleden Stefaan Vercamer en Sonja Becq ter versterking van het baanbrekende werk dat Senator Dirk Claes hiervoor heeft verricht in de Senaat.

Vanaf 01 januari 2012 zullen de studenten  50 dagen per jaar studentenarbeid mogen doen, vrij te kiezen wanneer gedurende het jaar. Er zal nog één tarief van sociale bijdragen toegepast worden. Er zal van het loon van de student 2.71% sociale bijdragen afgehouden worden en de werkgever zal 5.42% sociale bijdragen op het loon moeten betalen.

Waar het vroeger niet mogelijk was om een student voor een gans jaar tewerk te stellen  voor bvb 1 dag per week (er was een beperking tot 6 maanden) zal dat vanaf januari 2012 dus wel mogelijk worden. Voor heel wat bakkers, beenhouwer, cafés  en kleine winkels betekend dit een grote verbetering.

Het systeem wordt dus fel vereenvoudigd,  kan  zeer flexibel toegepast worden en schept een grote rechtszekerheid. Er wordt een electronisch opvolgingssysteem uitgewerkt waardoor er geen fouten meer mogelijk zouden kunnen zijn en noch studenten , noch werkgevers buiten de lijntjes kunnen kleuren. De studenten en de werkgever zullen op elk moment hun aantal dagen studentenarbeid kunnen raadplegen.

Met deze maatregel komen we enerzijds tegemoet aan de werknemers en de werkgevers voor een flexibeler systeem maar daar tegenover moet ook een correcte toepassing staan. Zo zijn wij bijvoorbeeld één van de weinige landen waar zwartwerk onder vakantiestudenten bestaat, ondanks het zeer voordelige systeem (zie hier)

Senator Dirk Claes: "Hiermee krijgen ondernemers, studenten en hun ouders voortaan een flexibel kader voor studentenarbeid tijdens onverwachte en drukke piek- en vakantiemomenten doorheen het jaar. Zowel de studenten als de werkgevers waren al lang vragende partij voor een dergelijke regeling. En reguliere werknemers krijgen nu de mogelijkheid om ook eens vrij te nemen tijdens de drukke dagen buiten de zomervakantie".

  • de student omdat hij een rechtszeker kader krijgt en samen met de werkgever digitaal kan controleren hoeveel van de 50 dagen er al werden gepresteerd;
  • de werkgever omdat hij naast meer rechtszekerheid ook een flexibel systeem krijgt om studenten op piekmomenten doorheen het jaar in te zetten;
  • de ouders van de jobstudent die een duidelijke regeling krijgen voor de gezinsbijslagen;
  • de overheid en de reguliere werkkrachten omdat deze regeling het zwartwerk bestrijdt.

De nieuwe regeling gaat uit van volgende principes:

  • De twee bestaande periodes (23 dagen in zomer en 23 dagen daarbuiten) worden samengevoegd naar 1 periode over het ganse jaar die wordt uitgebreid naar 50 dagen;
  • De verschillende tarieven van solidariteitsbijdragen worden vervangen door 1 tarief van 8,13 waardoor de hele operatie budgetneutraal zal zijn;
  • De aangifte gebeurt met een gloednieuw centraal registratiesysteem (multi-Dimona) dat elke gepresteerde werkdag bijhoudt. Het systeem is digitaal consulteerbaar door de werkgever en de student die zo kunnen nagaan of de 50 dagen al dan niet werden opgebruikt (bvb. bij andere werkgever);
  • De werkgever kan een student tewerkstellen via een jaarcontract, voordien was dit maximum een 6-maandencontract. Zo kan een student bvb. het hele jaar tijdens het weekend worden ingezet. Elke student kan natuurlijk evengoed zijn 50 dagen in één keer gebruiken tijdens de zomermaanden juli en augustus;
  • De huidige ingewikkelde sanctionering voor de gezinsbijslagen bij overschrijding van het aantal gepresteerde uren wordt sterk vereenvoudigd. Bij overschrijding van het aantal vastgelegde uren per kwartaal (240 uur in het eerste/tweede/vierde) verliest men alleen de gezinsbijslagen voor het kwartaal in kwestie.

Hier kan u nog het wetsvoorstel vinden dat verwerkt is geweest in het wetsontwerp.