Zopas ontvingen we een Congolese delegatie onder leiding van de voorzitter van de Congolese Senaat, Bahati Lukwebo in het parlement. Samen hebben we een protocol ondertekend voor de samenwerking tussen het Belgische en Congolese parlement.

Met dit protocol willen we de samenerking tussen de beide parlementen versterken. Die samenwerking kan verschillende vormen aannemen, zoals werkbezoeken of parlementaire stages. Tijdens ons bezoek aan Kinshasa in november 2021 hebben we het protocol onderhandeld. Onze delegatie bestond uit minister van Staat André Flahaut, collega-parlementslid Samuel Cogolati en mezelf. We legden het bezoek af in het kader van de Interparlementaire Unie, een internationaal samenwerkingsorgaan voor parlementairen van over heel de wereld.