De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen besliste op 7 januari 2021 dat de vzw Moeders voor Moeders discrimineert door hulpbehoevende moeders die de islamitische hoofddoek en andere religieuze symbolen dragen afzonderlijk te behandelen.

Ik bevroeg schepen Meeuws hierover, hoe hij deze uitspraak ervaart, hoe de samenwerking met Moeders voor Moeders verloopt en of hij gevolgen vreest voor andere noodhulporganisaties en hun omgaan met diversiteit. De schepen wenste echter net niet teveel over de procedure uit te wijden. Toch jammer want het lijkt ons een belangrijk symbooldossier.

Lees er hier meer over!