Uit cijfers die ik recent opvroeg blijkt dat op 30 oktober van dit jaar 85.925 werknemers uit 3.625 ondernemingen voor 38 miljoen euro aan koopkrachtpremies uitbetaald kregen. Dat zijn lage cijfers als je weet dat er in 2022 zo'n 1,4 miljoen werknemers een coronapremie kregen ter waarde van 400 miljoen euro. Gelukkig kreeg mijn pleidooi voor een verlenging van de deadline tot eind maart 2024 gehoor. 

Sinds 1 juni 2023 kunnen ondernemingen en sectoren onderhandelen over het toekennen van een koopkrachtpremie voor hun medewerkers. Op deze manier konden bedrijven die ondanks de crisis goede resultaten hadden behaald hun werknemers hiervoor belonen. Concreet kunnen ondernemingen die hoge winsten behaald hebben in 2022, koopkrachtpremies van maximaal 500 euro uitkeren aan hun werknemers. Bij ondernemingen die in die periode uitzonderlijk hoge winst behaald hebben, gaat het om maximaal 750 euro per werknemer.

De ondernemingen en/of sectoren dienden voor 1 januari 2024 een cao te sluiten over de toekenning van de koopkrachtpremie en de premie uit te betalen. Die deadline wordt nu verlengd. Op vraag van een aantal sectoren zullen de koopkrachtpremies waarover dit jaar nog een akkoord wordt gesloten, tot 31 maart 2024 uitbetaald mogen worden.

Voor meer info lees:

artikel GvA

artikel HLN