06-10-2019

Graag wonen in onze stad begint met wonen in een aangename woning in een fijne buurt. We richten wijken in waarin iedereen zich goed voelt met ruimtes waarin iedereen, dus zowel een 8-jarige als een 80-jarige, zich lekker voelt, en heel veel mogelijkheden tot ontspanning krijgt.

 

Wat heb ik al gedaan?

 • Opkomen voor een betere woonkwaliteit voor wie het nodig heeft:
  • Strijd tegen en strengere aanpak van huisjesmelkerij
  • Op het federale niveau: Wie zich vroeger wenste in te schrijven in het bevolkingsregister in bv. een onbewoonbaar pand of in een stacaravan in een vakantiepark, kon zich na verloop van tijd definitief laten inschrijven op dit adres. Dit is nu niet langer mogelijk. Deze inschrijving blijft nu voorlopig.
 • Aandacht voor verkeersveilige straten in Antwerpen: oplossingen vragen voor Kroonstraat, schoolstraten, Turnhoutsebaan, …
 • Op het federale niveau aandacht gevraagd voor uitkeringsverlies bij cohousing en groepswonen als alternatieve woonvormen.

Mijn prioriteiten op een rij:

 • Betaalbaar wonen.
  • Jonge gezinnen, pas afgestudeerden, alleenstaanden en anderen met een eerder beperkt inkomen, krijgen voluit kansen om betaalbaar te wonen. Ze hebben voorrang om een voormalige sociale woning te kopen die gerenoveerd moet worden.
  • We maken sociaal samenwonen en co-housing mogelijk. Nu verliezen mensen een deel van hun uitkering als ze met andere gezinnen onder één dak leven. Mensen met een uitkering of vervangingsinkomen, moeten hun uitkering ook in dat geval kunnen behouden. We zorgen ervoor dat solidair samenwonen in de stad mogelijk is zonder dat mensen hun uitkering kleiner wordt.
  • Bij nieuwe stadsontwikkelingen voorzien we een aanbod van een aantal gronden en woningen met een korting, op voorwaarde dat deze niet binnen tien jaar opnieuw verkocht worden. We gaan voor Community Land Truts en erfpacht. De grond blijft eigendom van de stad en bewoners kopen alleen de bakstenen. Door de kostprijs van de grond met elkaar te delen, blijft de prijs laag.
  • Meer sociale woningen. We bouwen nieuwe sociale woningen in wijken waar hun aantal lager ligt dan het stedelijk gemiddelde. We kijken na of onze maatregel het betaalbaar wonen op die buurt beïnvloedt, en stemmen het aantal bijkomende sociale woningen hierop af.
  • Een versterking van de strijd tegen huisjesmelkerij met onder andere meer controles, nultolerantie voor niet-reglementair opgedeelde woningen en het mogelijk maken van het anonieme meldingen van die wantoestanden. Eigenaars worden gesensibiliseerd en gecontroleerd. Waar nodig grijpt de stad in om leegstaande woningen te renoveren en via sociale beheersmaatschappijen en sociale actoren te verhuren.
  • Eigenaars van woningen bieden we een rollend fonds aan: een voorfinanciering om de woning te renoveren. Op voorwaarde dat de woning nadien kan verhuurd worden aan een gereguleerde huurprijs tot de eigenaar de financiering van die renovatie heeft terugbetaald.
 • Aangename, propere en veilige buurten.
  • We verhogen het aantal zitbanken in de stad. Ze bieden Antwerpenaren rustpunten aan zijn ideale plekken voor ontmoeting tussen alle generaties.
  • We tekenen samen met de buurtaantrekkelijke en duurzame projecten uit voor de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen. Bij de aanleg van straten, pleinen en parken zetten we in op echte burgerparticipatie. Zo benutten we de kennis en kunde van de omwonenden volop tijdens het volledige ontwerpproces.
  • We ontharden Antwerpen. 15% van alle Antwerpse verharde straten, pleinen en voetpaden vervangen we door een groene invulling, door zinloze verharding terug te dringen. Daarmee voorkomen we overstromingen, vangen we fijn stof, koelt Antwerpen af en krijgen planten en dieren weer kansen. Maar vooral, op die manier wordt onze stad weer aangenamer om te wonen. We maken dit onthardingsplan samen met de Antwerpenaar.
  • We zijn voorstanders om sluikstorters verplicht mee op veegronde in Antwerpen te sturen, in een verplichte ’Bezemdienst’. Een papiertje of grote meubels dumpen op straat, niet-opgehaalde vuilniszakken buiten laten staan…alle vormen van sluikstort zijn verboden.
 • Verkeersveilige buurten voor iedereen op het voetpad, fietspad en de weg. Prioriteit nummer 1 is een veiliger verkeer voor iedereen op het voetpad, op het fietspad een op de weg. We gaan voor een maximale realisatie van zones 30 in onze woonwijken en die dwingen we af door frequente mobiele snelheidscontroles en de herinrichting van onze straten.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.