Weduwen en weduwenaars die een overlevingspensioen ontvangen, mogen niet ontmoedigd worden om te blijven werken. Ze moeten opnieuw geïntegreerd worden op de arbeidsmarkt. Ik diende begin juni een wetsvoorstel in dat het overlevingspensioen vlotter cumuleerbaar maakt met een inkomen uit arbeid. Ook de regering volgt nu het voorstel van cd&v en komt met een concreet ontwerp.

Het overlevingspensioen kan met de huidige wetgeving niet onbeperkt gecumuleerd worden met andere inkomsten. Deze beperking zorgt voor een inactiviteitsval. Sommige weduwen gaan veel minder of stoppen zelfs met werken uit vrees om een deel van hun overlevingspensioen te verliezenDaarom wil de regering het plafond voor de toegelaten arbeid in geval van kinderlast optrekken met 5.025 euro per kind vanaf 2023. De nieuwe regeling geldt voor weduwen en weduwnaars die in 2023 ouder zijn dan 49 en jonger dan 65. Voor jonge weduwen en weduwnaars onder deze leeftijdsgrens is er de overgangsuitkering die volledig cumuleerbaar is met hun eigen inkomen, maar wel beperkt is in tijd.

 

Wanneer je uw partner verliest, verlies je niet alleen een deel van je gezin maar ook een deel van jouw toekomstplannen. De impact op je leven door zo’n verlies is immens. De draad terug oppakken vergt moed en wilskracht. Bijkomende obstakels, zoals het verlies van je inkomen, zouden daarom zoveel mogelijk weggewerkt moeten worden. Het is belangrijk dat mensen die een overlevingspensioen ontvangen en willen werken, dit ook effectief kunnen doen. Ik ben zeer tevreden dat mijn wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt wordt uitgevoerd door de regering.

Lees mijn wetsvoorstel hier.