Burgemeesters en schepenen dienen jaarlijks hun mandaten aan te geven en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Dit is een verplichting om meer financiële transparantie van het Belgisch politiek stelsel te bieden. De districtsburgemeesters en schepenen vielen tot voor kort buiten het toepassingsgebied van deze bijzondere wet. Zij bevinden zich nochtans in een gelijkaardige situatie. Door een wetsvoorstel dat we met de Vivaldi-collega's indienden en zopas werd goedgekeurd, wordt het toepassingsgebied van deze bijzondere wet uitgebreid naar de districtsburgemeesters en -schepenen. Ook zij zullen in de toekomst hun mandaten en vermogensaangifte moeten indienen. 

De goedkeuring van dit voorstel is een belangrijke stap naar meer financiële transparantie in de politiek. Ik woon zelf in Borgerhout, een district van meer dan 40.000 inwoners. In veel minder bevolkte gemeenten moeten burgemeesters en schepenen ook hun vergoedingen openbaar maken. Het lijkt me correct dat we dit nu eindelijk doortrekken naar districtburgemeesters en -schepenen.

Het voorstel werd goedgekeurd in de Kamer en overgemaakt aan de Senaat waar het voorstel ook zal voorgelegd worden.

Lees hier het integrale voorstel.